home | contact | Inloggen   

De eerste vier jaren, klas 7 t/m 10

In de eerste vier leerjaren wordt het vrijeschoolleerplan in de volle breedte aangeboden. Dat betekent dat er naast de reguliere leervakken veel ruimte is voor sociale en persoonlijkeontwikkeling; dit in onder andere door het periodeonderwijs, stages, presentaties, kunstzinnigevakken, werkstukken en excursies. De voorbereiding op een examen gebeurt vooral in devaklessen. In de praktijk blijkt dit prima te combineren met inhoud en werkwijze in het periodeonderwijsen het kunstzinnig onderwijs.

.

Alle leerlingen doen mee aan het vmbo-examen en behalen in klas 10 een vmbo-diploma, in de theoretische- of de gemengde leerweg. Wij hebben ernaar gestreefd om dit examentraject zoveel mogelijk in het vrijeschoolleerplan te integreren.

.

De beide laatste schooljaren tellen mee voor het afsluiten van het examentraject. De examenstof die op school wordt getoetst is vastgelegd in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

in 2016/2017:  voor klas 9 en klas 10. Zie hier voor het examenreglement 2016/2017

in 2017/2018:  voor klas 9 en klas 10. zie hier voor het examenreglement 2017/2018

MODELVERKLARING.pdf

.

De Tweede Fase, klas 11 en 12

Het programma in de klassen 11 en 12 wordt in nauwe samenwerking met het Markenhage ingevuld. Ook in deze jaren streven we naar een optimaal evenwicht tussen ontwikkelingsgerichte lesstof en de examenvoorbereiding. In de klassen 11 en 12 zijn momenteel alleen leerlingen opgenomen die een havo of vwo traject volgen. Een ander deel van de leerlingen is na klas 10 naar het Middelbaar Beroepsonderwijs doorgestroomd.

examenreglement havo-vwo 2017-2018.pdf

MODELVERKLARING.pdf

Informatie voor instroom in 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo (toelatingscode VMBO - HAVO VOBreda)

 

 

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV