home | contact | Inloggen   

Niveaugroepen

.

Om ook recht te doen aan cognitieve verschillen worden de leerlingen vanaf het tweede leerjaar, de 8e klas, voor de vaklessen in de moderne vreemde talen en wiskunde ingedeeld in niveaugroepen. Dat wil zeggen, dat bij deze vakken verschil wordt gemaakt in de manier van lesgeven en het aanbieden van de lesstof. Criteria voor de indeling in de groepen zijn o.a. tempo, zelfstandigheid en abstractievermogen. In groep 1 wordt gewerkt op vmbo-niveau, in groep 2 op havo-/vwo-niveau.

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV