home | contact | Inloggen   

Vier dagen in de week begint de dag met ‘periodeonderwijs’. Periodeonderwijs is thematisch onderwijs dat in blokken van drie weken wordt aangeboden. Dagelijks worden de eerste twee lesuren hiervoor gebruikt. Een drieweekse periode omvat dus 24 contacturen en ongeveer evenveel uitwerkuren (huiswerk). De eerste twee lesuren staan in het teken van een specifiek vak zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, Nederlands, kunstgeschiedenis, toneel en in hogere klassen ook muziekgeschiedenis, filosofie en ‘denkwijzen’. Dit vak staat dan gedurende drie weken centraal.

.

De thema’s en de werkwijzen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van de leerling. De vragen en interesses van leerlingen en leraren vormen de basis voor een persoonlijke verbinding met de leerstof. Dankzij deze aanpak kan inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling plaatsvinden.

.

Leerlingen maken van elke periode een eigen werkboek, 'periodeschrift' genoemd. Dit periodeschrift wordt ook beoordeeld. Daarnaast zijn er per periode verschillende proefwerken of opdrachten waardoor de kennis wordt getoetst en beoordeeld.

aardrijkskunde
periode
periodeschrift
periodeschrift
  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV