home | contact | Inloggen   

Mentoren nemen binnen de leerlingbegeleiding een belangrijke plaats in. Zij zijn de contactpersonen tussen de school enerzijds en de leerlingen en ouders anderzijds. Elke mentor draagt de verantwoordelijkheid voor de communicatie tussen school en leerlingen/ouders over alle zaken die de klas betreffen.

.

De mentor bewaakt de resultaten en het welbevinden van de klas en de individuele leerlingen hierbinnen en communiceert hierover met de school(-leiding) en de leerlingen en ouders. Mentoren volgen de ontwikkeling van de leerling in bredere zin. Daarbij staan denken, voelen en willen centraal. Ze bereiden klassen- en kinder-besprekingen voor en voeren hierover indien nodig gesprekken met ouders en leerlingen.

.

De mentoren zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Als er zorgen bestaan over een leerling die de vermogens van de individuele docent en mentor overstijgen, wordt dit gemeld aan de ondersteuningscoördinator.

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV