home | contact | Inloggen   

Vereniging Ouders Bovenbouwonderwijs West-Brabant (VOBW)

In het begin van het schooljaar ‘96/’97 is door ouders van bovenbouwleerlingen een vereniging opgericht die zich ten doel stelt voortgezet onderwijs in de geest van Rudolf Steiner te bevorderen en in stand te houden. Ouders die hun kinderen aanmelden als leerlingen van de bovenbouw, melden zich automatisch aan als lid van de vereniging.

.

De overheidssubsidie is niet voldoende om al het extra onderwijs te bekostigen. Daarom wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Elk jaar, voor het begin van een nieuw schooljaar, wordt op de algemene ledenvergadering de hoogte van deze (exploitatie) bijdrage door de leden vastgesteld. Voor schooljaar 2017-2018 is de financiële vraag € 400,- per leerling, met een kortingsregeling indien er meerdere kinderen uit één gezin vrijeschoolonderwijs volgen. Over de besteding wordt jaarlijks verantwoording afgelegd door de locatiedirecteur. Uit de ouderbijdragen wordt jaarlijks een 'halve leekracht' betaald, worden extra materiaalkosten gedekt van de kunst- en praktijkvakken en worden alle kosten van werkweken en excursies betaald (uitgezonderd de Barcelonareis). De vereniging gaat ervan uit dat elke ouder zijn/haar financiële verantwoordelijkheid neemt. Indien de hoogte van het bedrag een bezwaar is, wordt gevraagd dat wat mogelijk is te betalen.

 

 

Handleiding_WIS_Collect_ouders_4.0.pdf

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV